NEDOSTATEČNOST

Nedostatečnosti, já konečně zřím Tě!

Trvalo mi to, já vím,
ale vážím si Tě.

Trpělivost jsi se mnou měla,
hloubku mých strachů jsi uviděla.

To Tvá Láska sebrala je ze dna,
Tvá naděje byla jako Vědma.

Možná ostatním občas nejsem dost,
a Tys pro ně nezvaný host,
tak pojďme si spolu zatančit,
jen tak, pro radost!