KDYŽ ČLOVĚK

Když člověk najednou vidí, 
za kolik částí sebe se stydí.

Co s tím pak dělat má?
Všude je samá Tma!

Kouká se na sebe zleva i zprava, 
hádá sám v sobě, co dobrá je zpráva.

Objevuje se a zase ztrácí, 
kolem však létají hladoví draci. 

I oni právo na život mají, 
žijí tu na Zemi, ne v žádném Ráji.

A tak jak se moje vnitřní boje, 
přesouvají do světa sloje, 
neumím víc, než jen na místě stát, 
dračím zpěvům s láskou naslouchat.

Nebojím se draků, ač po životě mém prahnou.
Bojím se, že nenajdu pro svůj život tu cestu správnou.  

Když sama sebe víc teď vidím, 
miluji i nenávidím.