KŘÍŽEM KRÁŽEM

Až projedu křížem krážem svět, 
o sobě Ti začnu vyprávět.

Jak prolíná se poznání naše, 
jak bez poznání je ze života kaše. 

Moudrostí chci se stát, 
v úctě si na Zemi hrát. 

V životě víc se smát, 
z maličkostí se opravdu radovat.

Oslavovat každý nový den, 
i každý dar, co do života přinese mi sen.

Tělem chci prozkoumávat Zem, 
Duší, kde uvnitř sebe jsem. 


V srdci pak obé spojit, 
dovolit všem bolestem se zhojit. 

Vím, že na místě už nemůžu stát, 
kéž posbírám sílu, a vydám se do světa putovat.