NIKDY

Nikdy nespojí se světlo s tmou,
ani když chodit budeš za jinou.

Nikdy nezazvoní Ti Hrana,
aniž by byla jinou než Smrtí hrána.

Nikdy se póly Země nespojí,
i kdybych v to dala všechnu svou naději.

Nikdy v životě Láska Tě nemine,
i kdyby srdce Tvé bylo to jediné,
které světu i lidem jí dává,
přestože zpátky se Ti jí jen tak nedostává.

Naději v sobě neztrácíš,
strachem své srdce nezmrzačíš.

Nikdy.