O-MLUVA

Mluvit umím dosti, 
občas jazykem lámu kosti.

Omluva pak nestačí, 
a mně těžkost na srdce zatlačí. 

Můj růst řeči je v nedohlednu, 
možná, až v opuštění na zem si sednu, 
uvidím cestu jak sdílet se, 
aniž to druhý odnese. 

Svou Pravdu se snažím sdílet, 
stejně jak životem s Ní let. 

Nic to ale nemění, 
na tolika hlubokých zraněních.