REALITA

Co realitou Ti být zdá se,
přidává nebo ubírá na opravdové kráse.

Někdy málo jindy moc,
tak jak střídá se se dnem noc.

Realita špatně se venku hledá,
ráda na okraji propasti si totiž sedá.
Za její hranu schovává se,
hraje s Tebou hru v ubíhajícím čase.
Chtěla by být Tebou a Ty jí, jak zdá se.

Jak spojit se, Ty i Ona ptá se.

Tu odpověď vám nikdo nedá,
je to jedna z těch, co jen uvnitř se hledá.

Kéž s odpovědí nebo bez ní,
vás touha splynout neuvězní.